Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zavřená lávka v Bucharově ulici

Pane starosto, nemohli jsme přehlédnout, že lávka v Bucharově ulici je od poloviny března uzavřená. Můžete nám konkrétněji přiblížit, co se zde v současné chvíli děje a jak dlouho bude lávka zavřená?

Lávka nad ulicí Bucharova, kterou občané využívají k bezpečnému přecházení, je od 11. března uzavřena z důvodu opravy. Dle klasifikačního stupně, hodnotícího její stav, byla lávka zařazena do kategorie č. IV, což je „uspokojivý stav“. Prochází tedy běžnou údržbou. To znamená pracemi, které prodlužují její životnost. Vzhledem k tomu, že je pro nás bezpečí obyvatel na prvním místě, souhlasila městská část Praha 13 s tímto krokem a uvítala stavební aktivity investora. Tím je TSK hlavního města Prahy, která se rozhodla lávku opravit a poskytla nám konkrétní údaje o průběhu oprav. Realizací celé akce pověřil investor firmu SUPER-KRETE CZECH, s.r.o., projektantem je VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Lávka bude po celou dobu opravy uzavřena, a to včetně přístupového schodiště a přístupového chodníku k lávce z ulice Běhounkova. Komunikace Bucharova bude uzavírána po částech, bude tedy vždy průjezdný jeden jízdní pruh. Doprava je řízena světelnou signalizací. Průchod pro chodce pod lávkou v ulici Bucharova je zachován. Zastávka MHD směr Nové Butovice se přesunula o 12 metrů směrem k lokalitě Nové Butovice. U křižovatky s ulicí Běhounkova byl zřízen dočasný přechod pro chodce. Při opravě lávky dojde k výměně izolace mostovky, pochozí vrstvy, mostních závěrů a zábradlí. Dále bude provedena sanace ložisek, nosné konstrukce a ochranný a sjednocující nátěr.

Stavbaři pracují v prodloužených směnách, aby byl celý projekt hotov do 29. května letošního roku.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13