Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Školka v pohybu

Naše Mateřská škola, Mezi Školami 2323, klade velký důraz na správ ný rozvoj dětí. Mezi jednu z jeho nejdůležitějších složek patří pohyb a všeobecná sportovní příprava. Proto děti mají možnost, kromě každodenního ranního cvičení, zúčastnit se kurzu plavání v nedalekém plaveckém bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského nebo chodit do kroužku sportovní gymnastiky, kde získají základy pohybu, obratnosti a posílí všechny svoje svalové skupiny. Dále jim nabízíme jízdu na koloběžkách a na kole, pro ty nejmenší na různých odstrkovadlech. Děti v nejmladší třídě mají k dispozici i oblíbený relaxační bazének s kuličkami. V rámci zlepšení kondice a všeobecné přípravy využíváme také hřiště nedaleké základní školy, kde se děti seznamují s abecedou atletiky. Letos jsme poprvé vyrazili i do specializované gymnastické haly v Dobřichovicích, kde si děti vyzkoušely cvičení na nářadí, horolezeckou stěnu, trampolínu, ertrek, tamblink a další sportovní možnosti. Vyvrcholením našeho snažení jsou pak nejen tradiční závody v atletice, ale i gymnastické závody pořádané ČASPV. Nejdůležitější pro nás ale je, že děti mají pohyb a sport rády a samy ho vyžadují. Tak jim jen přejeme, aby jim ten elán a chuť sportovat hodně dlouho vydržely.

Andrea Kudličková, Pavla Benešová