Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby a seznam voličů

Jednou z podmínek účasti ve volbách do Evropského parlamentu (EP), které se uskuteční 24. a 25. 5. 2019, je zapsání každého voliče do seznamu voličů. Kdo a za jakých podmínek je zapsán do seznamu?

Občan ČR, který má právo volit a má na území MČ Praha 13 trvalý pobyt, je do seznamu voličů nejpozději do 14. 4. zapsán automaticky, nemusí tedy o nic žádat. Pokud se po tomto datu přestěhuje mimo MČ Praha 13, je z tohoto seznamu automaticky vyškrtnut. Má-li zájem volit, musí požádat ÚMČ Praha 13 o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů a s tímto potvrzením pak požádat o zapsání do seznamu voličů v místě nového bydliště, a to nejpozději do 22. 5. Pokud se občan ČR vrátí ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu a chce volit v ČR, musí předtím požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Na základě potvrzení o vyškrtnutí pak může požádat o zapsání do seznamu voličů ÚMČ Praha 13, opět do 22. 5.

Občan ČR, který žije trvale v zahraničí a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem, může na území ČR volit kandidáty registrované v ČR s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem, nebo může požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a nejpozději do 22. 5. požádat o zapsání do seznamu voličů vedeném na ÚMČ Praha 13. Hlasování na zastupitelském úřadě není možné.

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval v některých minulých volbách do EP a nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby  do EP, je veden v seznamu voličů automaticky a nemusí již nic činit. Občan, který v minulosti hlasoval ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 13, je veden v dodatku stálého seznamu voličů. Pokud chce nyní volit do EP, musí požádat o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu do seznamu voličů pro volby do EP, a to osobně do 14. 4. Občan, který nikdy v ČR nehlasoval ve volbách do EP ani ve volbách do zastupitelstva MČ Praha 13, musí do 14. 4. osobně požádat o zapsání do seznamu voličů.

Seznam voličů se uzavírá dne 22. 5. Dopisování do výpisu seznamu voličů ve dnech voleb je již omezené a je možné pouze tehdy, pokud volič předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů v místě původního bydliště (nebo zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem) a prokáže současně právo hlasovat v konkrétním volebním okrsku.

Všechny uvedené lhůty končí vždy v 16.00 hodin. Žádosti týkající se zápisu do seznamu voličů se podávají osobně na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13. Máte-li pochybnosti, zda jste vedeni v seznamu voličů, je možné si zde tuto informaci osobně ověřit. Další informace o podmínkách hlasování najdete na webových stránkách www.praha13.cz – Volby.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního