Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Průzkum veřejného mínění

V období od 18. 3. do 30. 4. bude v Praze 13 probíhat průzkum, jak obyvatelé pohlížejí na případné zavedení parkovacích zón. Výzkum realizuje firma ppm factum research, která se zaměřuje na sociologický a marketingový výzkum. S podobnými typy šetření má dlouholeté zkušenosti a v minulosti také provedla obdobný průzkum názorů k zavedení parkovacích zón populace MČ Praha 5 a 6. Výzkum bude probíhat podle standardizované metodiky kvótního výběru PAPI, který je pro obdobná šetření běžně využíván. Šetření bude prováděno formou osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s obyvateli MČ Praha 13. Rozhovory se uskuteční v místě bydliště respondentů, případně v menší míře také na ulicích. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem, oporou jsou statistiky ČSÚ. Výsledky šetření budou reprezentativní za celou populaci MČ Praha 13, která je pro účely šetření rozdělena do 14 menších oblastí. Celkem bude osloveno minimálně 1 000 osob. Tazatelé společnosti se budou prokazovat tzv. průkazy tazatele (identifikační kartička). Budou mít u sebe standardizovaný dotazník a karty s logem realizátora. Pro ověření jejich totožnosti je také možné obrátit se na zástupce koordinátora šetření na tel. 233 111 000.

Martin Šmíd