Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na čtvrtek 4. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 5. dubna od 13.00 do 17.00 hodin. Grafickou podobu spádových obvodů základních škol v Praze 13 naleznete na www.praha13.cz/skolstvi.

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 stanoven takto:

 2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek

 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek

Pokud se chystáte žádat o přijetí dítěte do MŠ jsou vám pro větší pohodlí potřebné formuláře k dispozici na adrese webových stránek: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html.

Jan Šafir, vedoucí odboru školství