Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rodinné procházky s aktivitami pro děti

Víte, kolik měří nejširší strom v Prokopském údolí? Rodiny, které vyrazily na stezku s aktivitami od Školy Celým srdcem, to už vědí. Aktivity pro procházku Prokopským údolím si může každý zdarma stáhnout na stránkách nové komunitní školy (www.celymsrdcem.cz/vylety).
Stezka začíná na hřišti uprostřed Prokopského údolí. Už po cestě k němu nabízí průvodce řadu aktivit – krokování vzdálenosti, určování stáří stromů, hledání a pojmenovávání různých geometrických útvarů, měření tepu srdce... Přítomní předškoláci se poprvé setkali s názvy, jako je elipsa, jehlan nebo kvádr, ale s pomocí pracovního listu si s tím hravě poradili. Starší děti se zase naučily označení pro tyto geo metrické útvary v angličtině. Vrcholem procházky je průchod jeskyní, kde si děti mohou představovat, jaké bylo pro sv. Prokopa žít v jeskyni velkou část svého života. Koho výlet bavil, mohl další víkend vyrazit do centra Prahy s dalším balíčkem od Školy Celým srdcem na Procházku s českým lvem.

Škola Celým srdcem je nová komunitní škola, která otevře v září 2021 v Řeporyjích (10 minut autobusem ze stanice Luka). Škola aktuálně přijímá děti od 1. do 6. třídy. Nabízí rodinnou atmosféru, individuální přístup, kvalitní vzdělání a mj. i anglické středy. Se školou se můžete blíže seznámit na Dni otevřených dveří v sobotu 10. dubna. Více informací najdete na www.celymsrdcem.cz.

Vítek Malý