Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sčítání lidu, domů a bytů

Vážení občané, od 27. března 2021 bude probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Veškeré informace včetně seznamu sčítacích komisařů a jejich sčítacích obvodů naleznete na úřední desce, na webových stránkách www.praha13.cz a na straně 4. Informace jsou průběžně aktualizovány. Práci sčítacích komisařů zajištuje Česká pošta.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního