Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální (např. autismus a mentální postižení) se koná jednotlivě ve dnech 12. – 23. dubna v odpoledních hodinách. Přesný den a hodinu zápisu si rezervujte na webové adrese školy https://zsluziny.reservando.cz/. Termín si lze případně domluvit také telefonicky na čísle 235 522 156 u ředitelky školy.
K zápisu si s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny (případně rozsudek o svěření dítěte do péče).
Pro bližší seznámení se školou využijte virtuální Den otevřených dveří na webových stránkách školy www.zsluziny.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy