Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis dětí do 1. třídy bude organizován stejně jako v minulém roce, tedy bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.
Jednotlivé školy mají připravený software, který umožňuje takové řešení, aby nedocházelo k setkávání více lidí.
Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 16. dubna 2021. Vyplněnou přihlášku následně odešlete příslušné škole. Protože je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, vámi vyplněný formulář si vytiskněte, podepište a odevzdejte ve stejném termínu v pracovních dnech v době, kterou upřesní každá škola do sběrného boxu na místě určeném školou. Přihlášku je také možné doručit datovou schránkou, jejímž držitelem je fyzická osoba, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.
Pokud nemůžete využít jednu z výše uvedených cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které můžete vyplnit na místě a přímo vložit do sběrného boxu.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách jednotlivých škol. V případě potřeby se můžete obrátit na Odbor školství ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, tel. 235 011 432 (paní Hana Vilímová), e-mail: vilimovah@praha13.cz.

-red-