Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Muzeum Bedřicha Smetany

V polovině března jsme my, žáci 5.A ZŠ s RVJ Bronzová, navštívili v Muzeu Bedřicha Smetany výukový pořad Z mého života. Vyslechli jsme poutavé vyprávění o uměleckých začátcích tohoto významného hudebního skladatele, ale také o nelehkém životě a okolnostech vzniku jeho nejslavnějších děl. Vyprávění bylo obohaceno poslechem hudebních ukázek. Pokoušeli jsme se vyjádřit slovy své pocity z hudby a také jsme se naučili základní kroky polky. Na závěr jsme absolvovali hudební kvíz, který se týkal Smetanových operních děl. Bylo to velmi zajímavé a příjemně strávené dopoledne, ve kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o tomto slavném českém hudebním skladateli. Návštěva Muzea Bedřicha Smetany byla zpestřením a doplněním učiva nejen hudební výchovy, ale i vlastivědy. Věříme, že řada z nás v hudbě Bedřicha Smetany našla zalíbení.

Hana Petrnoušková