Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přípravná třída ve ScioŠkole

Základní devítiletá ScioŠkola na Velké Ohradě nově nabízí pro školní rok 2022/23 možnost zápisů budoucích předškoláků do přípravné třídy. Ta je určena dětem před zahájením povinné školní docházky, ale i těm, jimž byla odložena. Třída je pro patnáct dětí. Minimální počet dětí pro otevření třídy je osm.
Přípravná třída vede dítě k plynulému nástupu do první třídy v respektujícím prostředí s individuálním přístupem a podporou vnitřní motivace k učení a poznávání. Pro děti jsou připraveny aktivity pro předškoláky, projekty napříč školou se spolužáky i průvodci a inspirativní prostředí, kde jde učení skoro samo.
Každé pondělí od 17.00 do 18.30 se spolu s dětmi můžete přijít podívat do prostor školy v OC Velká Ohrada a popovídat si s vedením školy o možnostech nástupu. Máme poslední volná místa do 1.- 5. ročníku. Více na https://praha13.scioskola.cz.

Jaroslava Tykalová, ředitelka školy