Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Naděje silnější než smrt

V době, kdy lidé umírají na válečné frontě jen několik stovek kilometrů od nás, kdy hledáme, jak nejlépe otevřít svá srdce i domovy těm, kdo přišli o všechno, kdy důsledky zbytečného konfliktu postihnou nás všechny, v této době si člověk klade otázku, zda má právo se z něčeho radovat, zda může odjet na dovolenou, zda smí slavit sváteční dny... Jakoby nás svědomí začínalo obviňovat, že nemáme právo žít obyčejným životem. Ale odpověď na položené otázky zní: Ano, i v této situaci se můžeme radovat, odpočinout si a slavit. Kolega kněz ve svém kázání zmínil, že když vypukla roku 1914 první světová válka, Franz Kafka si ve svém deníku poznamenal: „Německo vyhlásilo Rusku válku – odpoledne hodina plavání.“ Tento kněz k tomu připojil: „Proti válce je třeba kázat mimo jiné kvůli tomu, že chce převálcovat běžný život, že hraje s velkými slovy, pojmy, vyžaduje pozornost a přitom užírá z života, který přece má tolik dobrého i v tom zdánlivě malém.“ Je obdivuhodné a krásné kolik soucitu, velkorysosti, štědrosti a praktické pomoci se v souvislosti s válkou objevilo všude kolem nás. Nesmíme ale zapomínat na rytmus běžného života, k němuž patří nejen soucit a smutek, ale také radost, nejen pomoc, ale také odpočinek.
Blížící se velikonoční svátky mají ve válečném roce zvláštní důležitost. Vyprávějí příběh o nevinném potulném učiteli z Blízkého východu jménem Ježíš, který byl nespravedlivě odsouzen, ztýrán a krutě zabit. Podle Bible byl tento Ježíš Božím Synem – tři dny po své smrti byl vzkříšen a jeho žáci se s ním mohli znova setkat. V době války má zvláštní smysl slavit Velikonoce, číst v Bibli Ježíšův příběh a otevřít své srdce pro naději, kterou přináší. Velikonoce jsou dny naděje, že bolest lidí nebude mít poslední slovo, jsou to svátky, v nichž je vidět, že Bůh v Ježíši sestoupil do každého lidského trápení, aby v něm člověk nezůstal sám. Jsou časem, kdy můžeme znova uvěřit, že život smrtí nekončí. Velikonoce jsou svátky radosti, kterou si nesmíme nechat vzít.
Přeji všem požehnané Velikonoce.

P. Radek Tichý, katolický farář Prahy 13