Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velikonoční bohoslužby

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH

Květná neděle – 10. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí
 • 9.30 hod. – latinská mše se svěcením ratolestí
 • 18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Pondělí – 11. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály
 • 7.15 hod. – mše sv.

Úterý – 12. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály

Středa – 13. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály

Zelený čtvrtek – 14. dubna

 • 7.00 hod. – ranní chvály
 • 17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou

Velký pátek – 15. dubna

 • 16.00 hod. – Křížová cesta
 • 17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 16. dubna

 • 20.00 hod. – Velikonoční vigilie s křtem

Boží hod – 17. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 18. dubna

 • 8.00 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. PROKOPA

Květná neděle – 10. dubna

 • 9.30 hod. – mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením ratolestí
 • 11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Pondělí – 11. dubna

 • 18.00 hod. – mše sv.

Úterý – 12. dubna

 • 8.30 hod. – mše sv.

Středa – 13. dubna

 • 18.00 hod. – mše sv.

Zelený čtvrtek – 14. dubna

 • 19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně s umýváním nohou
 • 22.30 hod. – společné bdění v Getsemanské zahradě se sedmi čteními z Janova evangelia, Getsemanská zahrada je otevřena pro modlitbu po celou noc

Velký pátek – 15. dubna

 • 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály, kostel je otevřen pro modlitbu po celý den
 • 12.00 hod. – Křížová cesta
 • 15.00 hod. – Velkopáteční obřady
  Boží hrob je otevřený pro modlitbu po celý večer a celou noc

Bílá sobota – 16. dubna

 • 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
 • 9.00 hod. – Obřady katechumenátu
  Boží hrob je otevřen pro modlitbu po celý den
 • 20.30 hod.– Velikonoční vigilie se křtem

Boží hod – 17. dubna

 • 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů
 • 11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů

Velikonoční pondělí – 18. dubna

 • 11.00 hod. – mše sv.

ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY

(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka autobusu č. 225)

Řeckokatolické posvátné liturgie

Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině nebo v ukrajinštině s rusínskými nápěvy

Květná neděle – 17. dubna

 • 9.00 hod. – sv. liturgie ve staroslověnštině

Neděle vzkříšení – 24. dubna

 • 9.00 hod. – sv. liturgie v ukrajinštině

Poté sv. liturgie pravidelně každou neděli od 9.00 hod. – v sudé týdny v ukrajinštině a v liché týdny ve staroslověnštině. Římskokatolické bohoslužby

Neděle vzkříšení – 17. dubna

 • 10.30 hod. – bohoslužba v češtině

Poté římskokatolické bohoslužby pravidelně každou neděli od 10.30 hodin v češtině.
Chrám je nově vyzdoben a vytápěn.

CÍRKEV BRATRSKÁ KŘESŤANSKÉ CENTRUM TŘINÁCTKA

(Mukařovského 1986, stanice metra Luka)

Neděle 17. dubna

 • 9.00 – 11.00 – bohoslužba vzkříšení