Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pohlazení po duši i srdci

Městská část Praha 13 se v roce 2020 zapojila do soutěže MPSV Obec přátelská rodině, kterou ve své kategorii vyhrála. Součástí projektu byla i aktivita zaměřená na mezigenerační sounáležitost dětí a seniorů – Obrázky se vzkazem aneb Děti kreslí seniorům. V průběhu posledních dvou let děti kreslily obrázky, které byly předány seniorům. Naše pravidelné úterní posezení v klubovně nám zpestřil pan Morčuš. Přinesl balíček výkresů, které pro seniory nakreslili žáci 1. – 5. tříd FZŠ prof. Otokara Chlupa, píší senioři z turistického klubu 13. Kvetoucí louky, skákající opice, veselé děti, zlatá rybka, motýli, ptáci, letiště, srdce plné lásky... Úžasná tematická nápaditost nás okouzlila. A to množství výtvarných technik! Žasli jsme nad dovedností dětí, s jakou lehkostí a zaujetím vyjadřují své pocity a ztvárňují okolní svět. Každá kresba pohladila po srdci. Upřímná přání jsou opravdu dojemná. A jak ocenit úsilí těch malých malířů? Vyrobili jsme pro každého kouzelný zvoneček, který splní tajné přání. Díky děti, že umíte rozdávat radost! Díky paní učitelky za vaši práci!

-red-