Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc Ukrajině a naše sídliště

Uplynulé týdny přinesly jako novou realitu našeho života konfrontaci se situací na Ukrajině a příchodem uprchlíků z této země na naše sídliště. Také v ZŠ Mohylová jsme díky tomu získali zajímavé zkušenosti, o které bychom se chtěli podělit. Po prvním šoku a pocitu bezmoci jsme s úlevou přivítali možnost aktivně se podílet na pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Starší děti z naší školy sledují zpravodajství a zajímají se o možnost pomoci, o příběhy konkrétních lidí, miminek narozených v kyjevských krytech, otců, kteří bojují. Do nedávna nemyslitelná představa. Díky tomu, že máme uprchlíky ubytované ve skautské klubovně na dohled od školy a chodí k nám na obědy, mají děti možnost se s nimi setkat. Páťáci připravili bonbóny pro jejich děti, zajímali se, jestli budou rozumět ukrajinštině a byli rádi, že mohou při setkání právě oni oznámit, že magistrát aktuálně odhlasoval MHD zdarma při předložení ukrajinského pasu. Škola pořádá sbírku, děti se účastní její organizace a posléze pomáhají přenášet krabice do Billy. Celkově jde o plynulé využití vazeb mezi školou a okolím. Jsme hrdí na aktivity obětavých spoluobčanů, mnohdy i rodičů našich bývalých žáků, kteří nelitují svého volného času a svého pohodlí, aby umožnili nové nadechnutí lidem ocitnuvším se náhle, bez vlastního přičinění, na cestě do neznáma. Jsme rádi, že školu považují za partnera, který může hodně pomoci, ale i získává. Příběhy konkrétních lidí, jejich výpovědi i sdílení jejich obav a nadějí poskytují hluboký vhled a zkušenost jinak nesdělitelnou.

Denisa Červinková, Katka Hrbková