Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Revitalizace parčíku „U dvojčat“

V březnu byly zahájeny práce na revitalizaci parčíku v ulici Tlumačovská „U dvojčat“. Na místě probíhají sadové úpravy a samozřejmostí bude i nový mobiliář. V parčíku vzniknou pásy záhonů trvalek a cibulovin, které doplní okrasné stromy a keře. Zajímavostí na těchto výsadbách bude použití technologie výsadby rostlin do tzv. svejlů, což jsou vyhloubené mělké příkopy vyplněné drenáží a překryté vrstvou štěpky. Svejly slouží k zachycování dešťové vody a tím přispívají k zadržování vody v krajině. Květiny a dřeviny byly zvoleny tak, aby postupně vykvétaly od jara do podzimu. Součástí revitalizace je také instalace laviček, odpadkových košů a umístění fitness prvků.

Eva Beránková