Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK TO BYLO V BŘEZNU

Český název uplynulého měsíce se odvozuje od březosti samic zvířat, druhý výklad slova odkazuje k rašení bříz. V každém případě s sebou březen přináší jaro, byť často pouze astronomické. Každý z nás se už každopádně těší, až se oteplí, bude delší den a začne se zelenat příroda. Lidové pranostiky nás však drží při zemi a nabádají zalézt za kamna, protože březnové slunce má krátké ruce. Pro pozdější úrodu je pak klíčový svátek svatého Josefa, neboť naši předci zjistili, že když kývne bradou, jde zima dolů vodou a mráz po jeho svátku květu neublíží. A to už zní velmi optimisticky. Vesele začal jednatřicetidenní měsíc také u nás na třináctce. Klub seniorů staré Stodůlky připravil ve Spolkovém domě pro všechny děti karneval. Na malé princezny, mořské víly, Spidermany a kovboje čekala spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. Následující týden byl ve znamení dvou důležitých událostí přesahujících hranice naší městské části. V jeho polovině obdarovali pánové něžnou část svého okolí kytičkou v připomínce Mezinárodního dne žen, který je v českých kalendářích od roku 2004 zanesen jakožto den významný. Aby tradici spojené s tímto svátkem bylo učiněno zadost, v mnoha domácnostech, kancelářích, kabinetech a dalších možných místech zavoněly chlebíčky a zacinkaly skleničky s přípitkem. Druhý den ráno jsme se probudili do dne, jehož počasí připomínalo to, ve kterém Pejsek s Kočičkou věšeli prádlo. Sluníčko se s mraky a deštěm pralo o to, kdo z nich převezme na obloze hlavní roli během inaugurace prezidenta republiky. Dopoledne to probíhalo fifty fifty, ale ve chvíli, kdy na balkon na třetím nádvoří Pražského hradu vstoupil zbrusu nový prezident v doprovodu své paní, vyhrálo sluníčko. A to je určitě dobré znamení. Také v březnu probíhaly v našich školách přípravné dílničky pro budoucí prvňáčky a dny otevřených dveří, neboť zápisy do prvních tříd se nezadržitelně blíží. Před svátkem výše zmiňovaného Josefa jsme si ještě stihli zaplesat ve Spolkovém domě. Taneční zábavu uspořádal tentokrát oddíl kopané Sokol Stodůlky a večer zpříjemnila kapela Segiband. Na Smrtnou neděli ve dvě hodiny ráno jsme si posunuli hodinky o hodinu blíže k jaru a odpoledne potom Folklorní soubor Lučinka napsal pomyslnou definitivní tečku za zimou. Návštěvníci tohoto setkání měli možnost si připomenout lidové obyčeje spojené s jarem a v neposlední řadě být svědky vynášení Mařeny, symbolu zimy a smrti a přinášení líta, které je naopak symbolem jara a nového života. Pak už nezbývalo než si připomenout den narození Jana Amose Komenského. V České republice a na Slovensku si v tento den více než kdy jindy uvědomujeme záslužnou práci pedagogů. České ministerstvo školství oceňuje nejlepší učitele Plaketou Jana Amose Komenského a tradičně vedení třináctky předává podobná vyznamenání zdejším kantorům. Těsně před tím, než převzal vládu duben, vystoupila v KD Mlejn komorní sestava kolem písničkáře Ivana Hlase a představila posluchačům svoji tvorbu s kořeny v hospodském blues, městských baladách a rokenrolu. Závěrem připomeňme, že březen je téměř sedmdesát let spojován s knihou, byť pod různými názvy a s různým ideologickým podtextem. Důležité je, že myšlenka propagující a podporující četbu stále funguje, neboť, jak moudře pronesl anglický spisovatel John Ruskin, knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.

Andrea Říčková