Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Parkovací dům v Petržílkově ulici

Parkovací dům v Petržílkově ulici v Nových Butovicích vypadá, že bude brzy dokončen, kdy jej budeme moci začít využívat?

Nový parkovací dům by měl být veřejnosti k dispozici na podzim. Aktuálně se pracuje ve vnitřních prostorách a s investorem jsme v kontaktu. Tento parkovací dům přinese nové parkovací kapacity pro Nové Butovice a předběžní zájemci o parkovací místo mohou již teď kontaktovat Technickou správu komunikací (TSK) a podat předběžnou žádost o parkovací místo. TSK jako provozovatel všechny zájemce obešle s konkrétními informacemi. Věřím, že tento parkovací dům částečně uleví místním obyvatelům s problematickým parkováním a intenzivně pracujeme na podobných projektech i v dalších lokalitách naší městské části.


Pane starosto, bydlíme na Velké Ohradě a v současné době tu probíhá pravděpodobně výměna lamp, spojená s výkopovými pracemi, co se tu přesně dělá?

Na sídlišti Velká Ohrada byla zahájena postupná komplexní obnova distribuční sítě spojená s obnovou sítě veřejného osvětlení. Je to velmi rozsáhlý projekt a chápu, že pro místní obyvatele je to náročné období, které ale následně přinese kvalitní sítě a doplňkové moderní technologie do celé Velké Ohrady. V rámci projektu proběhne i rozsáhlá oprava chodníků, což je z mého pohledu nutnost, kterou budeme pečlivě sledovat. Projekt realizuje společnost Technologie hlavního města Prahy. Na sídlišti budou postupně vyměněny nejen lampy veřejného osvětlení, ale také silové kabely a připravena bude také optická infrastruktura pro budoucí SMART technologie. V rámci výměny osvětlení se z některých lamp stanou tzv. EV ready lampy. EV ready lampa je nový prvek, který byl připraven v rámci spolupráce PREdistribuce (vlastník a správce elektrické distribuční sítě na území Hlavního města Prahy a Roztok) a Technologie Hlavního města Prahy (správce pražské sítě veřejného osvětlení). Jedná se o lampu veřejného osvětlení se speciální paticí, která umožní do lampy veřejného osvětlení integrovat plnohodnotné odběrné místo tak, aby bylo možné lampu v budoucnu osadit dobíjecí stanicí pro nabíjení elektrických vozidel. Jedná se však pouze o přípravu pro nabíjení, která umožní snadné budoucí osazení wallboxem bez dalšího kopání a větších zásahů do veřejného prostoru. Tento projekt dává jednu z možných odpovědí na častou otázku: „Jak budou elektromobily nabíjet lidé na sídlišti?“. EV ready lampa umožní použití standardní dobíjecí stanice o výkonu až 2x22 kW (častěji 2x11 kW). Což zajistí rezidentům pohodlné nabití i plně vybitého elektromobilu v řádu několika hodin v době, kdy je vozidlo odstaveno, ať už přes noc nebo během dne. Nicméně se nejedná o tak vysoký výkon, aby indukoval další dopravu do rezidentních částí. EV ready lampa zároveň obsahuje i prostor pro zavedení optické sítě. Hlavní město Praha má pro budoucí použití chytrých technologií zajištěno využití jednoho páru optických vláken. V projektu jsou dále použita taková svítidla, která je možno spínat a vypínat pomocí bezdrátové technologie. Tento systém tak může využít další chytrá řešení v oblasti veřejného osvětlení. V rámci projektu na Velké Ohradě by mělo dojít během letošní a příští stavební sezony k vybudování celkem až 97 těchto EV ready lamp. Jsou budovány jako páteřní infrastruktura, k jejich osazení bude docházet postupně podle potřeby nabíjení a až po odsouhlasení od Hlavního města Prahy. Zcela chápu, že pro obyvatele tato plošná výměna osvětlení, spojená s výkopovými pracemi, přináší komplikace. Věřím však, že z logického pohledu výměna původního veřejného osvětlení přinese svá pozitiva včetně nové instalace infrastrukturní sítě, která bude plně funkční dalších 40 až 60 let. Síť bude připravena na nové technologie, umožní nejen instalaci nabíjecích stanic pro elektromobily, ale především bude dostatečně připravena na jakékoliv další technologie. Dalších několik desítek let se nebudou muset chodníky rozkopávat!

Ing. David Vodrážka, starosta Prahy 13