Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahájení rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami

Městská část Praha 13 zahájila rekonstrukci prostranství před Fakultní základní školou Mezi Školami a navazující parkové plochy. Součástí rekonstrukce je odstranění poškozených a nevzhledných vyvýšených záhonů, kde se v jalovcích kupily hromady odpadků, které nešlo uklidit i k odstranění nádob se škumpou. Dále dojde k výměně již doslouženého a rozpadajícího se povrchu okolo skulptury i v prostoru parčíku a výměně městského mobiliáře.

V místě bývalých vyvýšených záhonů bude vymodelována terénní vlna a na ní bude na každé straně vysazen jeden solitérní strom (Aesculus hippocastanum). Na severním okraji bude vytvořen pás trvalkových výsadeb. Plocha okolo stromů bude zatravněna.
V místě parčíku dojde ke zmenšení plochy se živičným povrchem a zvětšení travnatých ploch. Plocha bude koncipována jako klidová a relaxační zóna.
Celý prostor se díky těmto úpravám otevře a prosvětlí. Přispěje také ke zlepšení klimatických podmínek v okolí školy a kvalitnějšímu využití oblasti žáky, rodiči i obyvateli Prahy 13.

Jana Dusilová