Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ScioŠkola přijímá prvňáčky pro školní rok 2023/24

Máte doma předškoláka a hledáte školu, která smysluplně připravuje děti na budoucí život?
Základní devítiletá ScioŠkola na Velké Ohradě nabízí pro školní rok 2023/24 celkem šestnáct míst pro budoucí prvňáčky. Škola respektuje individualitu dětí, vede děti k zodpovědnosti za rozhodnutí, vzdělávání i okolní svět. Průvodci podporují vnitřní motivaci dětí, vytváří pro ně bezpečné a neformální prostředí a místo známek dávají zpětnou vazbu.
Pokud sdílíte stejné hodnoty, pak se můžete přijít podívat spolu se svými dětmi do prostor školy, která sídlí v OC Velká Ohrada a popovídat si s vedením školy o možnostech nástupu.
Více informací o přijímacím řízení, aktuálních volných místech a návštěvních pondělcích se dozvíte na webových stránkách školy https://praha13.scioskola.cz.

Lukáš Rak