Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Týden vody na Bronzovce

Lektorky z projektu Ekodomov uspořádaly pro žáky 3. a 4. ročníků osvětové besedy na téma „voda“. Děti se při nich dověděly mnoho zajímavých informací, včetně toho, kolik pitné vody denně člověk spotřebuje a že většina z ní je zbytečně znečišťována. Naučily se sestavit filtr na vodu, který jako zázrakem ze zabahněné vody vykouzlí pitelnou tekutinu.

Naše děti už ví, že „modrou planetu“ pokrývá z většiny právě voda, ovšem pouze necelá tři procenta tvoří voda sladká a tedy pitná. Díky besedám je dětem jasné, jak se chovat, abychom o tuto vodu zbytečně nepřicházeli a také, jak se dá zužitkovat voda již jednou použitá.

Kateřina Kučerová, ZŠ s RVJ Bronzová