Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Slavili jsme MDŽ

S harmonikou a zpěvem pěkných písniček jsme oslavili letošní Mezinárodní den žen v našem Klubu seniorů III.
Kromě připraveného občerstvení jsme si připili také na zdraví všech přítomných žen s přáním, abychom se v takto příjemné zábavě sešli opět při oslavách i v příštím roce. Poděkování za příjemné odpoledne patří i panu Stančíkovi.

Anna Kubištová, Klub seniorů III