Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Unikátní betlém a včely

Včelín Ořech připravil pro zájemce exkurze pro veřejnost. Konají se 1. dubna, 27. května a 17. června a je třeba se na ně předem přihlásit na www.vcelinorech.cz. V rámci exkurze se seznámíte s celým provozem včelína a nahlédnete do otevřených úlů. Kdo se nebojí, může si včely i pohladit. Kdo chce, může i ochutnat med a seznámit se s dalšími včelími produkty. Ve stejných dnech bude představena postupná tvorba unikátního Jubilejního mechanického betléma v Muzeu medu a českých Vánoc. Vstup do muzea je v uvedených dnech zdarma a není třeba ho předem rezervovat. Můžete tedy propojit návštěvu obou zajímavostí - www.muzeumceskychvanoc.cz.

Vladimír Glaser