Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DIGI centrum Prahy 13

Po skoro dvaceti letech zkušeností a sdílení digitálních dovedností s dětmi na programovacích a robotických kroužcích v TIB, FZŠ Trávníčkova společně s TIB, z.s., otevřela nové DIGI centrum pro Prahu 13, podporované projektem Elixír do škol. Učitelé mají nyní možnost se pravidelně setkávat a neformálně se vzdělávat či sdílet zkušenosti v oblasti programování, robotiky, nových informačních technologií a digitálních kompetencí. Každý měsíc připravujeme jeden workshop z digitálního světa pro všechny zájemce z řad učitelů, asistentů a lektorů. Akce probíhají v přátelské atmosféře a jsou zdarma. Pokud vás zajímá cokoliv z digitálního světa, neváhejte nás kontaktovat. Na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz najdete odkaz na web DIGI centra. Informace můžete sledovat také na naší FB stránce. 

Jana Laudátová, FZŠ Trávníčkova