Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dubnová křížovka

V dubnovém STOPu se vydáme na ...TAJENKA – nádraží Praha – Dejvice, které je v provozu již od roku 1830. Nachází se nedaleko stanice metra Hradčanská, nádražní budova stojí v čele Bachmačského náměstí. Původně zde začínala nákladní Lánská koněspřežka, která sloužila zejména pro dopravu dřeva z Křivoklátských lesů. Z doby vzniku nádraží, z roku 1831, pochází i původní nádražní budova. Za první republiky nádraží využíval prezident T. G. Masaryk pro cesty do lánského zámku. V roce 1927 byl zde zřízen prezidentský salonek s příjezdovou rampou a samostatným nástupištěm.

Petr Šimek

Březnová tajenka: 

JSOU ZDE ULOŽENY POZŮSTATKY GOLEMA

Výherci: 

Jitka Kokšalová, Praha 4; Václav Patka, Stodůlky; Ludmila Luňáková, Velká Ohrada

Tajenku křížovky zašlete do 20. dubna 2024 na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13 nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Připravila Petra Fořtová