Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Máte zájem o vítání občánků?

Úřad MČ Praha 13 pořádá několikrát do roka vítání občánků pro děti s trvalým pobytem na území městské části. Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Formulář přihlášky najdete na www.praha13.cz

Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou, a to buď osobně v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu porazilovan@praha13.cz, nebo prostřednictvím vaší datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur). V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 235 011 317. 

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář, nezapomeňte vzít si s sebou doklad k ověření vaší totožnosti. Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu). 

Přijetí oznámení zaslané e-mailem či datovou zprávou na náš úřad nepotvrzujeme. O termínu a konkrétním čase konání jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trvalého pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. 

Od letošního roku jsme se v rámci vítání občánků rovněž zapojili do projektu S knížkou do života podporující čtenářskou gramotnost od nejútlejšího věku. Na akci konané dne 22. února 2024 jsme spolu se zástupci Městské knihovny v Praze, pobočky Lužiny poprvé předali dárkové sady určené pro ty nejmenší děti. Bližší informace o tomto zajímavém projektu najdete na webových stránkách www.sknizkoudozivota.cz.

Těšíme se na vás. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního