Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nepřátelé

Žáci našich 6. a 7. tříd měli v úterý 27. února možnost zhlédnout divadelní představení, které nastudovali studenti Gymnázia Přírodní škola. Před šesťáky a sedmáky na jevišti ožilo poválečné Československo – ve vší své dobové kráse, ale také se svými stinnými stránkami. Divadelní hra pana ředitele Františka Tichého citlivě uchopila těžké téma odsunu německých obyvatel a žákům představila nepříliš známý, ale mimořádně inspirativní a lidský příběh Přemysla Pittra, který v této smutné, rozbouřené době plné křivd a předsudků pomáhal bez rozdílu židovským, německým i českým dětem hledat útočiště a navazovat nová přátelství. Nechybělo napětí, nechyběly příjemné taneční a hudební vstupy, především ale nechyběl ani velký přesah, a to nejen pro hodiny dějepisu. 

Žákům i učitelskému sboru gymnázia mnohokrát děkujeme za jedinečný umělecký zážitek a již se těšíme na další zajímavé akce a projekty, které naše spolupráce přinese. 

Renata Vondráková, ZŠ Klausova