Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pátý konferenční den

Ve ScioŠkole Stodůlky proběhl pátý konferenční den, kdy děti prezentovaly, čemu se poslední čtyři středy věnovaly. Z celkem osmi projektů byly dva, které vedli přímo jejich spolužáci. Jeden byl na modelování v programu Blender a druhý na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Kromě prezentací byly připraveny i workshopy, takže si všichni mohli vyzkoušet, jak se modeluje v Blenderu, jak si vytvořit návyk, jak pracovat s chybou, jak rozvíjet svou kreativitu, anebo některé velikonoční tradice. A přitom si prohlédnout výrobky, co vytvořily děti z projektu Dílna. 

Lukáš Rak, vedení ScioŠkoly