Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zahájení speciálních akcí na neukázněné majitele psů

Každoroční intenzivní kontroly „pejskařů“ zahájíme počátkem měsíce dubna. Kontrolou budou opětovně pověřeni především naši územně odpovědní strážníci okrskáři, kteří vykonávají hlídkovou činnost na svých okrscích pěším způsobem a mají výbornou znalost lokality. Nad rámec těchto průběžných kontrol provedeme na svěřeném teritoriu i speciální „Akce psi“. Tyto akce budou realizovány nejméně jedenkrát v kalendářním měsíci a jsou vyloženě zaměřeny na majitele psů, kteří svým chováním znečišťují veřejné prostranství. Pokud jsou při naší činnosti zjištěny konkrétní přestupky, projednáme věc s pachatelem přímo na místě, případně spisový materiál předáme příslušnému správnímu orgánu k dalšímu opatření. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP