Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do Základní školy Lužiny

Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, výhradně jen pro žáky s lehkým mentálním postižením (MP), a to i v kombinaci s dalším postižením, se koná ve dnech 23. a 24. dubna v odpoledních hodinách

Přesný den a hodinu zápisu je třeba si rezervovat v rezervačním systému, který je zveřejněn na www.zsluziny.cz. Termín si lze domluvit také telefonicky u ředitelky školy - tel. 235 522 156. K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení SPC nebo PPP (případně rozsudek o svěření dítěte do péče). Žáky s těžším MP škola nyní nepřijímá, povolená kapacita je již vyčerpána. 

Věra Kozohorská, ředitelka školy