Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2024

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo rozpočet na rok 2024. Na prvním jednání v roce 2024 odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 526 mil. Kč. Investice budou mířit především do školství, životního prostředí, revitalizací veřejného prostoru a na péči o seniory. 

Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2024 vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2024–2028, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti.

 „Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, životního prostředí, péče o seniory a revitalizace veřejného prostoru,“ řekl starosta David Vodrážka. 

Celkové příjmy ve výši 526 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery. 

Transfery ze státního rozpočtu činí 50,9 mil. Kč a jsou o 1,2 mil. Kč vyšší než pro rok 2023. 

Transfery od HMP ve výši 336,4 mil. Kč jsou o 37,4 mil. Kč vyšší než v roce 2023. 

Daňové příjmy jsou navrženy ve výši 73,5 mil. Kč, oproti minulému roku je objem příjmů navýšen o 3,4 mil. Kč. 

Celkové nedaňové příjmy činí 7,5 mil. Kč a jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2023 o 4 mil. Kč. 

Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2024 jsou navrženy ve výši 81 mil. Kč. 

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 526 mil. Kč zahrnuje výdaje neinvestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací. 

Objem neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2024 výše 484,2 mil. Kč. Jsou určeny na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány zejména neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (59,5 mil. Kč), Dům dětí a mládeže (750 tis. Kč) a pro Středisko sociálních služeb (12,2 mil. Kč). 

Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou je vydán Statut hl. m. Prahy. 

Lucie Steinerová