Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Motto:
Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo, nebo svobodnou volbou svých zástupců
Listina základních práv a svobod čl. 21 odst. 1)