Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Očkování proti vzteklině je povinné

Jedenkrát ročně jsou všichni majitelé psů, koček a fretek povinni zajistit očkování svých zvířat proti vzteklině. Tato povinnost vyplývá z § 4 zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči. Na každém majiteli záleží, které veterinární zařízení zvolí. Seznam najdete na www.praha13.cz v oblasti Životní prostředí>Veterinární péče, informace získáte také na tel. 235 011 497.

Odbor životního prostředí