Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poplatky pro cizince i ve školkách až od září

Sdělujeme, že dochází ke změně informace z minulého čísla ohledně úhrady poplatků pro cizince ve školách. Termín vybírání poplatků od rodičů dětí – cizinců ze zemí mimo EU, docházejících do mateřských škol zřizovaných Mâ Praha 13, se posouvá až na nový školní rok, tj. na 1. září 2006.
Podle § 20 školského zákona č. 561/2004 Sb. lze osobám s cizí státní příslušností (kromě členských států EU) poskytovat za stejných podmínek jako občanům âR pouze základní, střední a vyšší odborné vzdělávání, ne však školské služby a jiné formy vzdělání. Proto budou od září 2006 vybírat základní školy od rodičů těchto žáků poplatek na úhradu příslušných nákladů na poskytování školských služeb ve školní družině a školní jídelně a mateřské školy od rodičů dětí na úhradu nákladů spojených s poskytováním předškolního vzdělávání a stravování.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství