Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odpovídá psycholog

Před časem jsme poskytovali čtenářům odpovědi právníka. Nyní nabízíme čtenářům možnost zeptat se na problém, se kterým si nevíte rady, psychologa. Dotazy je možno zasílat poštou nebo e-mailem. Odpovídat bude PhDr. Hana Jenčová, kterou jsme navštívili v její Privátní psychologické a psychoterapeutické ordinaci v Praze 13 a položili jí několik otázek.

Paní doktorko, co Vaše ordinace nabízí, s jakými problémy se na Vás mohou lidé obracet?

Tato ordinace nabízí odborné a diskrétní zázemí pro dospělé, kteří se přestávají orientovat ve své situaci nebo nevidí možné cesty řešení. Např. se potýkají s problematickým členem domácnosti, s vlastní úzkostí či strachem v různých situacích, s krizí v partnerském či manželském vztahu, s různými druhy závislostí. Mám letité zkušenosti s prací na psychiatrickém ambulantním oddělení, v protialkoholní poradně, v sanatoriu pro léčbu neurotických poruch, se skupinovou terapií snižování nadváhy či porozvodovou péčí, s prací v krizovém centru pro dospělé. Většina konzultací probíhá ve dvojici, někdy ve skupině, jindy si zvu páry nebo celé rodiny.

Platí se Vaše služby nebo jsou hrazené zdravotním pojištěním?

Služby Privátní psychologické a psychoterapeutické ordinace jsou plně hrazené klientem a pohybují se v cenách do 500 Kč za 50timinutovou konzultaci. Cenově zvýhodnění mohou být důchodci, studenti, ženy na mateřské dovolené a rodiče samoživitelé, se kterými je možné domluvit se až na 20tiprocentním finančním zvýhodnění. Všem, pro které je i takto zvýhodněně hrazená péče nedostupná, předávám kontakty na kolegy, kteří pracují smluvně přes zdravotní pojištění. Zatím se mi ale nestalo, že by tohoto přechodu byl někdo nucen z finančních důvodů využít.
Kontakty: PhDr. Hana Jenčová, hanajencova@seznam.cz, tel. 602 805 633, adresa ordinace: Mukařovského 1986 (stanice metra B Luka)


Žijeme s manželkou ve společné domácnosti s naším již dospělým synem. Starší syn založil rodinu, postavil dům a má dobré postavení. Mladší syn nedokončil střední školu, chodí jen za kamarády a nepracuje. Pomohli jsme mu již třikrát najít vhodné zaměstnání, vždy tam vydržel nejdéle měsíc. Doma se nají, vyspí, někdy si vezme čisté oblečení. Mám i obavu, že užívá nějaké drogy. Co s ním máme dělat? Mohli bychom ho někam odvést nebo poslat, kde by s ním promluvil odborník?

Váš syn zatím nepřijal zodpovědnost za svůj dospělý život, zcela nedospěl. Tím, že pro něho zabezpečujete bydlení, jídlo a oblečení bez jeho přičinění, mu vlastně bráníte v tom, aby se stal dospělým. Nepomůže, když ho odvedete k odborníkovi. Je věkem dospělý a nese zodpovědnost za svůj život. Dokud sám nebude motivován k odborné psychoterapii, tak s ním ani nejlepší specialista nic nezmůže.

Co ale tedy dělat můžete? Můžete mu sdělit, že ho máte rádi jako svého syna, proto o něho máte strach, a právě proto chcete, aby se postavil realitě života čelem. Nezačne-li do konkrétního data, které s ním domluvíte, pracovat a finančně se spolupodílet na provozu domácnosti, bude muset domácnost opustit. Je to jeden z nejtěžších kroků, který rodiče může potkat, ale věřte, že je to jen pro jeho dobro a proto, aby mohl svou cestu dospívání dokončit. I vy sami můžete vyhledat podporu a odborné vedení u psychologa, je možné účastnit se i anonymního setkávání příbuzných lidí, kteří mají problémy se závislostí. Přeji vám hodně sil, hodně pevných nervů a co nejméně bolestivý přechod vašeho syna do světa dospělých a zodpovědných lidí. PhDr. Hana Jenčová