Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V Praze máme dost trpělivých a zodpovědných investorů

Ing. Jan Bürgermeister je náměstkem primátora hlavního města Prahy, který má na starosti územní rozvoj, bytovou politiku, výstavbu a ochranu památek. Je stavební inženýr, pracoval jako projektant, po revoluci podnikal ve stavebnictví a v roce 1994 byl zvolen starostou Prahy 1, náměstkem primátora je od roku 2002.

Jaké jsou současné priority rozvoje hlavního města?


Klíčové je dobudování základního dopravního systému v Praze – dálničního okruhu okolo Prahy a navazujícího městského okruhu. Dále je naléhavé prodloužení trasy metra A z Vítězného náměstí přes Bílou horu k Dědině s možností napojení letiště a vybudování nové trasy D, která spojí sídliště na jihu Prahy se Žižkovem a Hlavním nádražím.
Na základě zkušeností z povodní roku 2002 jsme také přehodnotili územní plán v rozlivové oblasti a do konce roku budeme mít úplně hotovou protipovodňovou ochranu, včetně Radotína, Zbraslavi, Chuchle a Tróje. S tím souvisí také promyšlení využití potenciálu města okolo řeky v centru – holešovický přístav, libeňské doky, obrovské plochy Rohanského ostrova. V oblastech dál od řeky vzniknou rezidenční čtvrti a v prostoru mezi povodňovou zábranou a řekou se nabízí krásná představa dalšího centrálního městského parku na pravém břehu na sever a na jih od Libeňského ostrova. Připravuje se také atraktivní rekreační zóna na soutoku Berounky a Vltavy, kde vzniknou rozsáhlé vodní plochy odtěžením štěrkopísku, který se využije při budování dálničního obchvatu.

Kdy bude dokončen dálniční okruh?


Tady stát strašlivě zaspal. Kdyby byl dálniční obchvat teě hotový, tak je dva roky pozdě. Nákladní doprava z Evropy se tak valí přes Barrandov a Jižní město. Teprve teě se, díkybohu, začíná konečně stavět nejdůležitější část z Prahy 13 na jih směrem na dálnici D1. Velký problém máme na severozápadě Prahy, kde začínáme stavět úsek vnitřního městského okruhu od Strahovského tunelu do Tróje, a pokud by stát opět zaspal s úsekem obchvatu Ruzyň – Březiněves – most v Suchdole, tak se nám příšerná dopravní situace z Jižní spojky může opakovat v centru – v tunelech pod Stromovkou a Stra-hovem. Je to nejpalčivější problém v koordinaci mezi státem a městem. Přitom dálniční obchvat Prahy má prvořadý význam pro ekonomiku celé republiky a nutně musí být do 5-7 let hotov.

Kdy je plánováno dokončení Radlické radiály?


Radlická radiála nemá v současné chvíli šanci na zahájení. Při nedokončení dálničního obchvatu by bylo chybou protáhnout plzeňskou dálnici k řece na Strakonickou. Máme schválenou trasu i technické řešení, ale nechceme přivést evropskou dopravu do špatného kouta, takže musíme počkat na dálniční obchvat.

Má hlavní město dostatek ploch pro rozvoj?


Po roce 1989 Prahu opustil těžký průmysl, uvolnily se velké plochy ve Vysočanech a prostory po nákladových nádražích v Bubnech, na Îižkově a ve Vysočanech. To se týká úvah o tom, jak bude vypadat centrum města za pět, deset, patnáct let. Nesmíme to zanedbat, protože připustit zalidňování těchto prostor „salámovou metodou“ bez jasného konceptu cílového stavu by bylo velkou chybou. Město tady nemá vlastní pozemky, takže je třeba v dostatečném předstihu připravit inspirující podklady pro investory. U drážních pozemků se podařilo dojednat společný postup, dráhy chápou potřeby města i v souvislosti s přestavbou pražského železničního uzlu. Je třeba ukázat investorům potenciál těchto území. Výhodou je, že tyto rozsáhlé plochy jsou výzvou pouze pro silné developery s odpovídajícím finančním zázemím, kteří si uvědomují, že hodnota projektu souvisí s jeho kvalitou, znají časovou náročnost těchto velkých projektů a počítají s tím, že realizace může trvat řadu let. V Praze máme dost trpělivých a zodpovědných investorů, kteří jsou schopni zaranžovat velké projekty na Smíchově, v Bubnech, na Îižkově... V tomto směru jsem velký optimista.

Jakou roli má Praha 13 jako rozvojová oblast Prahy?


Praha 13 má obrovský potenciál v území tzv. Západního Města. Neměla by to být jenom další velká ubytovna pro Pražáky. Praha 13 si pomalu nachází svoje další funkce, nejen hezké bydlení, ale ekonomické aktivity všeho druhu. Prvořadé je dopravní napojení této oblasti. Za sebe mohu slíbit, že letos dokončíme další část Jinočanské spojky, napojení z dálničního obchvatu na okresku ¤eporyje -Třebonice. Také se snad podaří zahájit mimoúrovňové napojení ulice Na Radosti, což značně pomůže dopravní obslužnosti Prahy 13 a Zličína. Pro Západní Město by bylo dobré najít tu „třešničku na dortu“, tedy nějakou funkci celopražského významu. Jistě se najde impuls pro další budování jihozápadního okraje Prahy. Praha 13 má díky svému vedení jasný tah na bránu a to podstatné, co je zodpovědností samosprávy, tedy kvalita a zvelebování veřejného prostoru, se na třináctce opravdu daří.

Jedním z největších problémů Prahy 13 je parkování. Má hlavní město nějaký plán řešení tohoto problému?


V centru města jsme vyzkoušeli systém zóny placeného stání a budeme je dále rozšiřovat. Na sídlišti je ale situace jiná. Problémy jsou na všech sídlištích vzniklých před rokem 1990 a já vidím jako jedinou možnost hledání partnerů v soukromém sektoru pro výstavbu garážových parkovacích míst. Musíme se smířit s tím, že za parkování budeme trochu platit, což může být pro mnohé bolestivé, ale nedá se s tím nic dělat. A je to dlouhodobá záležitost.

Závěrečná otázka spíše pro odlehčení: Máte příjmení, které vás přímo předurčuje k veřejné funkci. Má to ve vašem rodě nějakou tradici?


Samozřejmě jsem po tom pátral. K příjmení jsme přišli někdy za Marie Terezie. Moji předci byli kdysi starosty ve městě Sadská, kde mám kořeny, ale jinak je to náhoda, jak to často v životě chodí.

Samuel Truschka