Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů květen 2006

Klub seniorů I (pondělí 13-16 hod.)

15. 5.
Rozhovor s paní Marií Plevovou, účastnicí březnového zájezdu členů českého svazu bojovníků za svobodu do Lán ke hrobu T. G. Masaryka. Svatava Bulířová

22. 5. 
VAPE - přednáška
- zdravá výživa a vaření + ochutnávka. Irena Dušková

29. 5. 
Děti z MŠ U Bobříka nám předvedou pásmo Zpívání s pohádkou - pí. uč. Lenka Husáková a Jana Havránková
Německá konverzace IV prof. Marie Kohoutová

V květnu se uskuteční zájezd Klubu seniorů I - Heřmanův Městec (exkurze do DD) - Chrudim - Slatiňany (odjezd bude upřesněn).

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu seniorů I, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13-16 hod.)

2. 5.
Cestujeme po Francii - video

9. 5.
Vystoupení dětí z mateřské školky Paletka - představí se ředitelka školky paní černohorská a děti z tanečního centra Martina.

16. 5.
Cvičení paměti - GEMA Lucie Forštová

23. 5.
Posezení při kávě, společenské hry

30. 5.
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Stodůlky Melodica J. Stejskalová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu seniorů II, tel. 251 616 042


Klub seniorů III a Svaz postižených civilizačními chorobami

10. 5.
Naše oči nemocné a co dál Ivana Šichmánková

17. 5.
Cestování po Mexiku - provede nás ing. Jiří Lášek

24. 5.
Povídání o CT - Computerová tomografie - Drahomír Brzobohatý

31. 5.
Vaření zdravé výživy - Marie Dušková

7. 6.
Posezení u kávy a čaje - členové klubu Rev. Dr. Petr Samojský

Jana Brzobohatá, ved. klubu seniorů III, předsedkyně SPCCH, tel. 251 623 230


Klub seniorů a přátel Vidoule

4. 5.
Ve 13 hodin uctíme na náměstí památku padlých vidouleckých rodáků.

25. 5.
Vzpomínka na všechny, kteří v roce 1945 pod československým červeným křížem poskytovali v restauraci U Petrů pomoc raněným, a to pod vedením MUDr. Jakuba Hřebačky. Zároveň zveme stálé členy i pamětníky těchto událostí.

31. 5.
Jedeme na výlet. Trasa: Zbiroh, Rokycany, Dobřív, Skryje, Berounka, končí se v Lánech. Sraz je v 7 hodin u restaurace U Petrů. Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci ve 14.30 hodin.

Alena Heltová, vedoucí klubu, tel. 251 623 225 (po 19. hodině)


Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 5.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

4. 5.
Cvičení v tělocvičně od 15 hod.

10. 5.
Poradní den – posezení s přáteli u kávy

17. 5.
Dia klub – hovoříme otevřeně o diabetu

18. 5.
Cvičení v tělocvičně od 15 hod.

24. 5.
Členská schůze naší organizace

31. 5.
Dia klub – hovoříme otevřeně o diabetu

1. 6.
Cvičení v tělocvičně od 15 hod.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405