Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stavební ruch na Velké Ohradě

V měsíci květnu začne v prostoru náměstí ve vnitrobloku ulic Přecechtělova – Kurzova na Velké Ohradě celková rekonstrukce. Bude se týkat také fontány s názvem 13. komnatou prošel Orant od prof. Stanislava Hanzíka. Bude spočívat v zaplnění stávajícího prostoru fontány materiálem na bázi přírodního kamene, okolo sochy bude vytvořena soustava dvou vložených mělkých bazénků s osvětlením. Výraznou změnou projde i bezprostřední okolí fontány, kde budou umístěny lavičky, k oživení prostoru dojde výsadbou zeleně. Po dokončení, které je plánováno na měsíc září tohoto roku, bude moci Praha 13 nabídnout občanům další místo k odpočinku a relaxaci. Celá akce bude probíhat za odborného dozoru jednoho z tvůrců sídliště Velká Ohrada, Ing. arch. ZdeŔka Rothbauera.
O průběhu prací vás budeme průběžně informovat.

Vladimíra Rottrová, odbor životního prostředí