Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Udržíme pořádek?

Stejně jako v loňském roce provedla Praha 13 velký jarní úklid veřejných prostranství, která byla po zimním období plná odpadků. Jde zejména o pásy podél komunikací a ty plochy veřejné zeleně, kde není smluvně zajištěna údržba zahradnickými firmami. Problémy s úklidem jsou zejména na soukromých neoplocených pozemcích. Po dobu 14 dnů procházela městskou částí četa 10-20 pracovníků, kteří sebrali a shromáždili do pytlů více než 200 kubíků odpadků. Za plošnou úklidovou akci zaplatí městská část 200 000 korun. Bohužel se už opět objevují nové odpadky.

-st-