Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Výzva poskytovatelům sociálních služeb v kraji hl. m. Praha

V průběhu dubna a května 2006 proběhne v kraji hl. m. Praha dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb. Je důležité, aby dotazníky vyplnil co největší počet poskytovatelů, protože na přesnosti a úplnosti vyplněných údajů o způsobu poskytování sociálních služeb i výši finančních objemů bude záviset výše dotace ze státního rozpočtu, o níž bude kraj hl. m. Praha žádat. Potřeba co nejpřesnější ekonomické analýzy souvisí s novým Zákonem o sociálních službách a jeho účinností od 1. ledna 2007. Podmínkou pro plynulé uspokojení požadavků poskytovatelů sociálních služeb je pečlivé a včasné vyplnění formuláře! Vyplněné údaje jsou nezbytné pro zachování a rozvoj pražské sítě sociálních služeb. Hlavní město Praha proto žádá všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří ještě neobdrželi dotazník a nebyli kontaktováni pověřenými pracovníky příslušného úřadu městské části, aby k vyplnění využili formulář na: www.praha-mesto.cz, www.neziskovky.cz; www.mcssp.cz 

Jan Bednár