Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka Střediska sociálních služeb Prahy 13

Středisko sociálních služeb Prahy 13 nabízí sociální služby občanům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav potřebují péči jiné osoby a tuto péči jim nemohou zajistit jejich rodinní příslušníci. Nabízíme péči o domácnost, nákupy, dovoz obědů, doprovod, ošetření nohou, masáže, pomoc při osobní hygieně, přepravu imobilních občanů a pobyt v denním stacionáři. Najdete nás každý pracovní den od 8 do 16 hodin v domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746. Více na 235 517 647, 251 616 382, 251 616 388, pecovatelskasluzba@seznam.czwww.praha13.cz.

Petr Weber, ředitel