Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Díky za vlídné jednání

v naší společnosti se často uveřejňují kritiky občanů na chování různých úředníků. Dobré zkušenosti si nechávají občané jen pro sebe. Tato skutečnost mě přiměla, abych veřejně ocenila chování pracovnic podatelny Úřadu práce hl. m. Prahy s detašovaným pracovištěm na naší radnici, a to paní Zbořilové a paní Runzové. Jejich přístup ke mně, ochota, vlídné jednání a úsměvy na mě zapůsobily jako balzám. Ráda bych jim ještě touto cestou srdečně poděkovala a velmi bych vám byla vděčna, kdybyste zveřejnili toto moje kladné hodnocení.

Alena Bartáková, Nové Butovice