Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Krásná akce pro seniory

Pedagogové ZUŠ Stodůlky připravili pro Klub seniorů II vystoupení žáků, která se konala 10. a 17. března v Domě seniorů Lukáš v Trávníčkově ulici. Žáci předvedli repertoár připravený pro krajské kolo soutěže pořádané MŠMT pro různé obory ZUŠ. V úterý 10. března uváděl žáky dechového oddělení pan Ivan Orcigr. Ti zahráli skladby na hoboj, flétnu, klarinet, trubku a příčnou flétnu za klavírního doprovodu Jany Jirákové a Karine Bartůňkové. O týden později uváděla žáky ředitelka školy Dana Řáhová. Představila nám žáky literárně dramatického souboru, který vede herečka Inka Brendlová. Mladší žáci se představili ve velikonočním pásmu a starší, za klavírního doprovodu Kristiny Brachtlové, ve výběru poezie.

Žáci zahráli skladby pro housle, kytaru, violoncello, akordeon, dívky zazpívaly za klavírního doprovodu Ilony Vozničkové. Tímto děkujeme za krásné zážitky, pedagogům přejeme mnoho nadaných žáků a žákům mnoho úspěchů a radosti v jejich další činnosti.

Milada Tomašovičová