Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Granty na volný čas i sociální péči přiděleny

Rada MČ Praha 13 schválila v rámci udělování grantů pro oblast volného času na rok 2009 podporu 62 projektů v celkové hodnotě 400 000 korun. Z toho 236 000 půjde na podporu celoroční činnosti a 164 000 na spolupořadatelství jednorázových akcí.

Pro oblast sociální péče a služeb byla vyhlášena pro rok 2009 dvě grantová řízení.
V prvním Rada schválila částku 500 000 korun z rozpočtu MČ na podporu 21 projektů. Ve druhém grantovém řízení byla přerozdělována dotace hlavního města Prahy ve výši 751 100 korun. Zastupitelstvo schválilo podporu celkem tří projektů v celkové výši 600 000 korun. Z toho např. částka 400 000 korun byla přidělena Středisku sociálních služeb Prahy 13 na provoz terénní pečovatelské služby. Na zbývajících 151 100 korun bude vyhlášeno 2. kolo grantového řízení.

V obou řízeních bylo celkem rozděleno 1 100 000 korun.

Bohdan Pardubický a Petr Syrový