Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky vyhlásil tyto volby na 5. a 6. června 2009. Informace k průběhu voleb na území MČ Praha 13 najdete na straně 10 a na www.praha13.cz.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru