Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Skončil jarní úklid Prahy 13

Také letos zajistila Městská část Praha 13 velký jarní úklid odpadků na veřejných prostranstvích. Tentokrát probíhal ve dvou týdnech před velikonočními svátky. Pracovníci úklidové firmy sbírali od 28. 3 do 10. 4. včetně sobot a nedělí odpadky ze všech veřejně přístupných ploch podle pokynů odboru životního prostředí. Největší množství odpadků bylo již tradičně zejména v okrajových částech, které jsou využívány ke sportovně-rekreačním účelům, ale bohužel i jako úkryt bezdomovců, dále kolem obchodních center, dopravních komunikací a stanic MHD. Celkem bylo vysbíráno téměř 30 tun odpadků. Městská část zaplatila za úklid přibližně 270 tisíc korun ze svého rozpočtu.

Samuel Truschka