Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vysílač TV 13 se přestěhoval výše

Ve čtvrtek 16. dubna došlo k přesunutí vysílací technologie, která zajiš’tuje distribuci televizního programu TV 13. Anténa byla přesunuta z budovy radnice na vedlejší budovu Petržílkova 14, která je oproti radnici mnohem vyšší. Smyslem této akce bylo pokrytí větší plochy území městské části a další zkvalitnění signálu tohoto televizního vysílání.

Z tohoto důvodu mohlo dojít k ovlivnění příjmu a v některých případech může být nutno provést změnu nastavení vertikálních i horizontálních úhlů přijímací paraboly. V případě, že ve vašem domě došlo v posledních týdnech ke zhoršení kvality signálu vysílání programu TV 13, nahlaste prosím tuto skutečnost na tel. 222 352 334. Na tomto telefonním čísle firmy Techtronex můžete zanechat vzkaz nebo se můžete nechat přepojit na operátora technické podpory. V domech, které mají se společností smlouvu o údržbě antén (tedy zejména v domech ve správě městské části), bude případná úprava provedena zdarma. V ostatních případech je možno objednat úpravu nastavení antén jako hrazenou službu.

Děkujeme za pochopení.