Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co čeká na neplatiče poplatků za psa?

 

Oddělení daní a poplatků se v posledních letech výrazněji zaměřilo na dlužníky. Z původní celkové dlužné částky cca 1mil. korun (hlavně za předešlá období) byl dluh velmi podstatně snížen na několik desítek tisíc korun. Byli jsme nuceni přistoupit i k majetkovýmexekucím, které jsme oprávněni provést i bez soudního rozhodnutí. Jde v podstatě o daňové řízení a daňovou exekuci, obdobnou, jakou je oprávněn provádět státní finanční úřad. Navícmůžeme včas nezaplacený poplatek navýšit až 3x a při exekuci připočítáváme i exekuční náklady, které také hradí dlužník. Celé vymáhací řízenímůže být i velice krátké a řada dlužníků je překvapena, když je jimobstaven bankovní účet, exekuováno stavební spoření,mzda, důchod či sociální dávka apod.

Evidujeme více než 3 700 psů. Odhaduji však, že počet psů v Praze 13 je až 5 000. Někteří lidé záměrně nepřihlásí psa do evidence a chovají ho tedy„načerno“. Častější je ale případ, že držitel (ten, kdo se o psa stará a nakládá s ním jako s vlastním) podle zákona přihlašuje chovaného psa v místě svého trvalého bydliště. Mnohdy chovatel žije se psem v Praze v pronajatém bytě, zde ho i venčí, spotřebovává sáčky na exkrementy apod., ale pes je hlášený v trvalém bydlišti držitele na Šumavě. Nebo cizinec s dlouhodobým pobytem v ČR za psa u nás neplatí (nemá zde trvalý pobyt).

Pracovníci oddělení daní a poplatků provádějí ročně desítky kontrol, zejména u dlužníků nebo u osob, které jsou oznámeny jako potencionální vlastníci psa neplnící povinnost se přihlásit. Velmi dobrá je i spolupráce sMěstskou policií, která provádí široké namátkové kontroly v terénu.

Často si lidé stěžují, že ten či onen občan psa nepřihlásil a neplatí. Pokud stěžovatel oznámí jméno a adresu neplatiče, podnět prošetříme, aniž bychom sdělovali identifikaci oznamovatele. Pokud ale občan nechce spolupracovat a pouze telefonicky láteří nad chytráctvím souseda, ale odmítne sdělit jeho jméno a adresu – (není přeci udavač), nemůžeme ve věci nic podniknout. Přesto jsem na základě našich poznatků přesvědčen, že nepřihlášených psů u nás opravdu není tak moc, jak se někdy říká. Případné dotazy na tel. 235 011 412 nebo e-mail FoukalR@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal
vedoucí oddělení daní a poplatků EKO