Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Stále se mluví o problémech s parkováním na Velké Ohradě. Ale nic se neděje. Budete se tím někdy zabývat?

Stále se mluví o problémech s parkováním na Velké Ohradě. Ale nic se neděje. Budete se tím někdy zabývat?

Otázkou parkování na Velké Ohradě se zabýváme, a to velice intenzivně. Důvodem, proč se zatím nepodařilo situaci vyřešit, je to, že rychlé a snadné řešení neexistuje. A pokud někdo tvrdí, že ho zná, pak neříká pravdu. Líbivé řeči o tom, že přece stačí postavit pětipatrový parkovací dům a je vystaráno, vždy velice brzy narazí na řadu problémů. Prvním je vlastnictví pozemků a druhým jsou finance. Stavba parkovacího domu je velmi nákladná věc a nelze ji realizovat bez finanční spoluúčasti uživatelů parkovacích míst či garážových stání. Jakmile se ale řekne, že jedno stání přijde rezidenta na přibližně 250 tisíc korun, začne do té doby velký zájem utichat. Také proto teď nepřipravujeme stavbu parkovacího domu.

Ve stadiu přípravy je parkoviště při ulici Tlumačovské s přibližně 90 místy a zpracovávají se projekty na přeměnu zdevastovaných trávníků a ostrůvků na parkovací místa.

My jsme se s tím ale nespokojili a velice intenzivně hledáme jakékoli další možnosti, jak efektivně vytvořit další parkovací místa.

Důkazem je projekt, který jsme připravili k realizaci a který vám nyní představím. Spočívá ve vybudování ploch pro parkování ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova, v prostoru nad MŠ Klausova. V tomto místě bude betonovou terasou na sloupech rozšířena stávající komunikace Janského, takže se vytvoří místo pro řadu kolmých stání. Ve svahu pod touto terasou bude vybudována opěrná zeď a další terasa, na kterou se bude shora vjíždět po šikmé rampě. Celkem v tomto prostoru vznikne přibližně stovka parkovacích míst – část nahoře na úrovni ulice Janského, větší část pak v dolním patře ve svahu. Další plochy k parkování budou vytvořeny ve čtyřech sektorech podél ulice Janského – jeden je v jižním úseku ulice (nad fotbalovým hřištěm u ZŠ Klausova) a tři ve východním úseku (nad ZŠ Janského). Úprava bude spočívat v rozšíření ulice pomocí opěrných zdí z gabionových košů s kamenivem. Zasypáním vzniklého prostoru a položením zatravňovacích dlaždic bude vytvořeno celkem přibližně 120 kolmých stání, která nahradí stávající podélné parkování.

Vozidla ale již navíc nebudou parkovat přímo na komunikaci, ale mimo ni, takže průjezdnost ulice Janského by se měla výrazně zlepšit, což ocení zejména hasiči a ostatní složky integrovaného záchranného systému, ale hlavně obyvatelé Velké Ohrady. V současné době se dokončují projektové práce a provádějí všechny nezbytné administrativní kroky, abychom mohli projekt v průběhu letních měsíců realizovat a aby se nová stání mohla již na podzim využívat. Jsem si jist, že Velké Ohradě to pomůže. O průběhu všech prací vás budeme průběžně informovat ve STOPu i na internetových stránkách www.praha13.cz.

 

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 212 nebo 235 011 202
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, internet: www.praha13.cz