Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Důležitá informace pro rodiče a žáky 5. tříd

 

Fakultní základní škola Trávníčkova otevírá ve školním roce 2010/2011 6. třídy se vzdělávacím programem zaměřeným na:

  • rozšířenou výuku anglického a německého jazyka (kvalifikovaná výuka, jazykové pracovny)
  • rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (odborná výuka, multimediální počítačové pracovny, moderní učebnice, elektronická knihovna)

Více informací o škole, o podmínkách přijetí, rozdělení tříd na studijní skupiny získáte na tel. 251 091 650, 251 091 658, 603 420 513, hanzal@zstravnickova. cz, novakova@zstravnickova. cz . Přihlášky do budoucího 6. ročníku zasílejte na adresu školy do 28. května 2010. Formuláře přihlášek je možné si vyzvednout v kanceláři školy nebo v odkazu Dokumenty ke stažení našich webových stránek www.zstravnickova.cz.

František Hanzal, ředitel školy